Taklimat berkenaan hala tuju Projek Perlombongan Lantanida kepada EXCO Negeri Perak