Taklimat oleh MB Inc. Perak kepada Majlis Keselamatan Negara (MKN) berkenaan Pelaksanaan Projek Rintis Mineral Baru