Rangkuman penglibatan dan sesi libat urus Menteri Besar Incorporated (Perak) di Expo Dubai 2020