MB Inc. sumbang komputer riba, prihatin keperluan pelajar