MB Inc. hulur sumbangan kepada 10 buah keluarga di sekitar Kpg. Sahom, Kampar